Witaj w biurze projektów informatycznych eWINit Services!

Naszą misją jest doprowadzanie środowisk IT Klientów do maksymalnej niezawodności.

Niezawodność i prostota
w parze z obniżeniem kosztów IT?

To jest możliwe!

Usługi profesjonalne i outsourcing

Przegląd środowisk IT oraz metodycznie prowadzony wywiad w zakresie potrzeb i oczekiwań Klienta, pozwala nam zidentyfikować oraz precyzyjnie zdefiniować cele projektów informatycznych. Właściwie opracowane wyniki wywiadu, stanowią idealny punkt wyjścia do zaprojektowania architektury oraz integracji nowych systemów i usług IT lub zaplanowania zmian w istniejących środowiskach informatycznych.

Wdrożenia, prace integracyjne i zmiany w środowiskach IT Klientów prowadzimy powtarzalnie, zawsze zgodnie z autorską metodyką. Działamy transparentnie i (o ile jest to możliwe) bez wpływu na dostępność systemów produkcyjnych. Naszym Klientom oddajemy zawsze na czas, w pełni działające systemy lub infrastrukturę informatyczną w stanie OS lub Runtime Ready oraz tworzymy na bieżąco i przekazujemy kompletną, precyzyjną dokumentację techniczną budowanego środowiska.

Obok działań reaktywnych, prowadzimy także działania proaktywne i prewencyjne. Dzięki temu eliminujemy przyczyny pojawiania się powtarzalnych incydentów, zamiast skupiać się jedynie na usuwaniu ich skutków. Usługę rozpoczynamy przeglądem i inwentaryzacją IT, dzięki czemu Klient zyskuje udokumentowaną wiedzę na temat własnego środowiska informatycznego oraz zależności pomiędzy jego komponentami.

Sprawdź szczegółową ofertę TUTAJ

Nasze kompetencje pozwalają na przeprowadzenie klientów przez proces migracji do chmury (prywatnej lub publicznej) w sposób metodyczny i transparenty.

Kolejne etapy migracji przebiegają w sposób niezauważalny i bez zakłóceń dla Twojego biznesu.

Proces migracji dzielimy na etapy:

  • ETAP #1: inwentaryzacja i audyt infrastruktury sieciowej oraz styku z internetem pod kątem dojrzałości technologicznej i gotowości do pracy z usługami w chmurze publicznej lub integracji z infrastrukturą budowanej chmury prywatnej.
  • ETAP #2: inwentaryzacja i audyt usług oraz systemów IT klienta pod kątem wykorzystywanych technologii oraz gotowości do procesu migracji. Projektowanie i przygotowanie prywatnej platformy chmurowej (wirtualizacji) lub platformy usługowej w chmurze publicznej oraz zestawienie bezpiecznego, wydajnego połączenia (ekstranetu) pomiędzy siedzibą klienta a chmurą obliczeniową. Migracja usług.
  • ETAP #3: Usługi IT, praforma i infrastruktura chmurowa oraz dystrybucyjna sieć LAN / WLAN klienta są monitorowane i zarządzane przez ESVS. Klient uzyskuje ponadto usługę Helpdesk as a Service (HaaS) dla użytkowników końcowych świadczoną przez wykwalifikowany zespół inżynierów i konsultantów.

Kontakt

Telefon:  +48 71 700 04 78
E-mail:    biuro@esvs.pl

eWINit Services Sp. z o.o.
ul. Kościerzyńska 32
51-416 Wrocław

Dane rejestrowe

NIP:         8952146382
KRS:        0000685574
REGON:    367745661