Z nami droga do niezawodnego IT jest prosta!

Działamy metodycznie i profesjonalnie.

Niezawodność i prostota
w parze z obniżeniem kosztów IT?

To jest możliwe!

USŁUGI I OUTSOURCING

Sieci i Cyberbezpieczeństwo

Usługi Cloud Computing

Helpdesk as a Service

Nasze kompetencje pozwalają na przeprowadzenie klientów przez proces migracji do chmury (prywatnej lub publicznej) w sposób metodyczny i transparenty.

Kolejne etapy migracji przebiegają w sposób niezauważalny i bez zakłóceń dla Twojego biznesu.

Proces migracji dzielimy na etapy:

  • ETAP #1: inwentaryzacja i audyt infrastruktury sieciowej oraz styku z internetem pod kątem dojrzałości technologicznej i gotowości do pracy z usługami w chmurze publicznej lub integracji z infrastrukturą budowanej chmury prywatnej.
  • ETAP #2: inwentaryzacja i audyt usług oraz systemów IT klienta pod kątem wykorzystywanych technologii oraz gotowości do procesu migracji. Projektowanie i przygotowanie prywatnej platformy chmurowej (wirtualizacji) lub platformy usługowej w chmurze publicznej oraz zestawienie bezpiecznego, wydajnego połączenia (ekstranetu) pomiędzy siedzibą klienta a chmurą obliczeniową. Migracja usług.
  • ETAP #3: Usługi IT, praforma i infrastruktura chmurowa oraz dystrybucyjna sieć LAN / WLAN klienta są monitorowane i zarządzane przez ESVS. Klient uzyskuje ponadto usługę Helpdesk as a Service (HaaS) dla użytkowników końcowych świadczoną przez wykwalifikowany zespół inżynierów i konsultantów.

Kontakt

Telefon:  +48 71 700 04 78
E-mail:    biuro@esvs.pl

eWINit Services Sp. z o.o.
ul. Kościerzyńska 32
51-416 Wrocław

Dane rejestrowe

NIP:         8952146382
KRS:        0000685574
REGON:    367745661