eWINit Services dostawcą usług chmurowych Microsoft

 

Firma eWINit Services ukończyła proces rejestracji jako Cloud Service Provider (CSP) w Microsoft. Dzięki stusowi CSP Microsoft firma eWINit Services może dostarczać i zarządzać licencjami chmurowymi klientów, rozliczać usługi w elastycznych modelach płatności oraz zmieniać dynamicznie poziom i ilość licencji w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. Zapraszamy do współpracy!

Nowa siedziba eWINit Services<< >>eWINit Services Partnerem Extreme Networks

Leave a Reply

Your email address will not be published.