Modernizacja sieci bezprzewodowej w Moto-Profil Sp. z o.o

Projekt zakładał połączenie dwóch oddziałów Firmy Moto-Profil Sp. z o.o. pod jeden centralny kontroler WLAN, który zarządza dwoma sub-kontrolerami oraz punktami dostępowymi AP. Model systemu wykorzystujący scentralizowany kontroler, zapewnia duże możliwości skalowania oraz upraszcza zarządzanie infrastrukturą bezprzewodową.

Usługa została wykonana w trakcie okna serwisowego z zachowaniem przestoju poniżej 2 godzin. Wykonana została także weryfikacja poprawności świadczonych usług przez system sieci bezprzewodowej.

Projekt zakończył się pomiarami sieci bezprzewodowej oraz dwudniowym szkoleniem z zakresu infrastruktury bezprzewodowej.

„Firma eWINit Services wykazała się profesjonalnym podejściem, znajomością rozwiązań technologii sieciowych oraz rozwiązań WLAN, o czym świadczy sprawne i efektywne przeprowadzenie procesu konsolidacji kontrolerów WLAN.

eWINit Services jest godnym polecenia partnerem w zakresie projektowania, wdrażania oraz wsparcia w utrzymaniu i zarządzaniu sieciami WLAN.”

Moto-Profil

Dostawa i wdrożenie urządzenia klasy UTM na brzeg sieci Mitutoyo Polska<<

Leave a Reply

Your email address will not be published.