Sieci i cyberbezpieczeństwo

Styk z Internetem

Analiza ruchu oraz zagrożeń, dobór optymalnych rozwiązań wyskalowanych pod potrzeby klienta, dostawa i wdrażanie rozwiązań na brzeg sieci lokalnej. Modelowanie polityki bezpieczeństwa pod wymagania klienta. Wdrażanie mechanizmów wysokiej dostępności. Proaktywny monitoring urządzeń oraz zagrożeń.

Sieci LAN

Projektowanie, skalowanie, dostawa i wdrażanie urządzeń sieci LAN, bezpieczeństwo sieci komputerowych – systemy kontroli dostępu (NAC – Network Access Control) z elementami uwierzytelniania i wymuszania polityk bezpieczeństwa w sieci LAN.

Sieci WLAN

Projektowanie i symulacja pokrycia sieci WLAN z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu pomiarowego. Usługi site-survey – badanie propagacji sygnału w rzeczywistym środowisku z użyciem planowanych lub obecnych punktów dostępowych. Analiza widma radiowego pod kątem występowania zakłóceń oraz obcych sieci WLAN. Diagnoza problemów zabezpieczenia transmisji danych i wdrażanie polityk bezpieczeństwa. Optymalizacja istniejących sieci WLAN.

Ochrona przed wyciekami informacji

Analiza zbiorów informacji i projektowanie systemów DLP (Data Leak Protection). Planowanie i tworzenie polityk bezpieczeństwa, procedur operacyjnych oraz planów kryzysowych związanych z bezpieczeństwem informacji i danych gwarantujących zachowanie ciągłości biznesu. Wdrażanie rozwiązań, polityk i procedur ochrony przed wyciekami oraz prewencyjny monitoring ruchu w sieci Klienta.

Droga do chmury

Migracja usług i systemów do chmury

Analiza usług i systemów działających w oparciu o klasyczną infrastrukturę. Tworzenie Proof of Concept oraz Business Case pracy z infrastrukturą / usługami działającymi w chmurze. Skalowanie i przygotowanie infrastruktury wirtualnej lub usług w chmurze. Planowanie i budowa harmonogramów transparentnej migracji usług i systemów do chmury.

Zarządzanie infrastrukturą i usługami w chmurze

Zarządzanie pojemnością usług oraz kontrola kosztów i rozliczeń. Monitoring utylizacji usług. Uruchamianie nowych usług oraz zabezpieczanie transmisji danych. Zabezpieczanie i ochrona danych przetwarzanych w chmurze (w tym backup danych składowanych w chmurze). Zarządzanie i administracja systemami, usługami i aplikacjami.

Migracja usług pomiędzy usługodawcami

Analiza usług pracujących w chmurze i porównanie warunków usług pomiędzy aktualnym a innymi dostawcami. Tworzenie Proof of Concept oraz Business Case migracji usług pomiędzy dostawcami. Planowanie harmonogramów transparentnej migracji usług i systemów pomiędzy dostawcami chmurowymi.

Helpdesk as a Service i utrzymanie środowisk informatycznych

Usługi administracji środowiskami i wsparcie użytkowników końcowych, w tym:

  • tworzenie i optymalizacja procesów związanych z pracą IT,
  • zarządzanie zamianami i incydentami w IT,
  • utrzymanie i administracja systemami, usługami i infrastrukturą IT,
  • wsparcie i serwis dla użytkowników końcowych oraz biznesu (Helpdesk as a Service),
  • optymalizacja kosztów związanych z funkcjonowaniem IT.

Kontakt

Telefon:  +48 71 700 04 78
E-mail:    biuro@esvs.pl

eWINit Services Sp. z o.o
ul. Kościerzyńska 32
51-416 Wrocław

Dane rejestrowe

NIP:         8952146382
KRS:        0000685574
REGON:    367745661