Efficient Services & Valuable Solutions

Naszą misją jest doprowadzanie środowisk IT do maksymalnej niezawodności.

Zaufali nam:
Elandis Sp. z o.o. Sp. K.   Ten Square Games S.A.   Altimi Solutions Sp. z o.o.   Wajda Sp. z o.o.   Moto-Profil Sp. z o. o.   Transition Technologies - Advanced Solutions Sp. z o.o.   Synevo Sp. z o.o.   proaxia consulting group ag   Poltrailers Centrum Naczep Sp. z o.o. Sp.K.   Softres Sp. z o.o.   Georgi Transporte Sp. z o.o. Sp.K.   DEICHMANN-OBUWIE Sp. z o.o.   Grupa Familijna Sp. z o.o.   European Brakes and Chassis Components Sp. z o.o.   SteriPack Medical Poland Sp. z o.o.   PD Investment S.A.   Sanpol Sp. z o.o.   Axito Sp. z o.o.   Kalibra Sp. z o.o.   Biuro Rachunkowe ALGITA   Zeto Lublin Sp. z o.o.   Mon-Tax Biuro Rachunkowe   KB FOOD&CATERING Sp. z o.o.
Kim jesteśmy?

Jesteśmy integratorem rozwiązań IT. Doprowadzamy środowiska IT Klientów do maksymalnej niezawodności, zwiększamy dostępność (bezawaryjność) i zapewniamy ciągłość usług IT (zabezpieczenie najaktualniejszych danych produkcyjnych na wypadek awarii), przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów utrzymania IT. Tam, gdzie zmniejszenie TCO nie jest możliwe, wdrażamy mechanizmy pozwalające zwiększyć potencjał wykonawczy IT bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych i zwiększania wartości wskaźnika TCO.

Posiadamy praktyczne, wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym.

Projektujemy i wdrażamy pod klucz systemy informatyczne, takie jak:

Niezawodność i prostota w parze z obniżeniem kosztów IT?

To jest możliwe!

Usługi profesjonalne i outsourcing

Przegląd środowisk IT oraz metodycznie prowadzony wywiad w zakresie potrzeb i oczekiwań Klienta, pozwala nam zidentyfikować oraz precyzyjnie zdefiniować cele projektów informatycznych. Właściwie opracowane wyniki wywiadu, stanowią idealny punkt wyjścia do zaprojektowania architektury oraz integracji nowych systemów i usług IT lub zaplanowania zmian w istniejących środowiskach informatycznych.
Wdrożenia, prace integracyjne i zmiany w środowiskach IT Klientów prowadzimy powtarzalnie, zawsze zgodnie z autorską metodyką. Działamy transparentnie i (o ile jest to możliwe) bez wpływu na dostępność systemów produkcyjnych. Naszym Klientom oddajemy zawsze na czas, w pełni działające systemy lub infrastrukturę informatyczną w stanie OS lub Runtime Ready oraz tworzymy na bieżąco i przekazujemy kompletną, precyzyjną dokumentację techniczną budowanego środowiska.
Obok działań reaktywnych, prowadzimy także działania proaktywne i prewencyjne. Dzięki temu eliminujemy przyczyny pojawiania się powtarzalnych incydentów, zamiast skupiać się jedynie na usuwaniu ich skutków. Usługę rozpoczynamy przeglądem i inwentaryzacją IT, dzięki czemu Klient zyskuje udokumentowaną wiedzę na temat własnego środowiska informatycznego oraz zależności pomiędzy jego komponentami.
Nasze kompetencje pozwalają na przeprowadzenie klientów przez proces migracji do chmury (prywatnej lub publicznej) w sposób metodyczny i transparentny. Kolejne etapy migracji przebiegają w sposób niezauważalny i bez zakłóceń dla Twojego biznesu. Proces migracji dzielimy na etapy:
  • ETAP #1: inwentaryzacja i audyt infrastruktury sieciowej oraz styku z internetem pod kątem dojrzałości technologicznej i gotowości do pracy z usługami w chmurze publicznej lub integracji z infrastrukturą budowanej chmury prywatnej.
  • ETAP #2: inwentaryzacja i audyt usług oraz systemów IT klienta pod kątem wykorzystywanych technologii oraz gotowości do procesu migracji. Projektowanie i przygotowanie prywatnej platformy chmurowej (wirtualizacji) lub platformy usługowej w chmurze publicznej oraz zestawienie bezpiecznego, wydajnego połączenia (ekstranetu) pomiędzy siedzibą klienta a chmurą obliczeniową. Migracja usług.
  • ETAP #3: Usługi IT, praforma i infrastruktura chmurowa oraz dystrybucyjna sieć LAN / WLAN klienta są monitorowane i zarządzane przez ESVS. Klient uzyskuje ponadto usługę Helpdesk as a Service (HaaS) dla użytkowników końcowych świadczoną przez wykwalifikowany zespół inżynierów i konsultantów.