Przywiązujemy dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. W swojej codziennej działalności, ESVS włącza strategię CSR (ang. corporate social responsibility), według której uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Swoją aktywnością dążymy do zrównoważonego rozwoju.

Spontanicznie działamy w sposób etyczny i odpowiedzialny, ponieważ nasza strategia CSR ma swoje korzenie bezpośrednio w wartościach, którymi kierujemy się w życiu, a także codziennej działalności organizacji.

Nasza strategia CSR zorientowana jest na cztery podstawowe obszaryKlient, Ochrona środowiska, Pracownicy i Wsparcie społeczności lokalnej. 

Dla tych obszarów zostały określone cele strategiczne, które wraz z rozwojem firmy i biegiem czasu będziemy sukcesywnie rozszerzać.

Klient

Cel: obsługa Klientów na najwyższym poziomie oraz wypracowanie zdrowych i odpowiedzialnych relacji, które zaprocentują długofalową współpracą. Uczciwe i partnerskie podejście do Klienta, przełoży się na zaufanie i wzajemny szacunek, a ostatecznie pozwoli nam uzyskać referencje, charakteryzujące nas jako pewnego i oddanego partnera biznesowego.

Działanie: budowanie trwałych relacji z Klientami niezależnie od segmentu rynku, obsługa na najwyższym poziomie oparta na cyklicznej analizie potrzeb i wzajemnym dialogu, organizowanie warsztatów o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla obecnych i potencjalnych Klientów.

Ochrona Środowiska

Cel: swoją postawą oraz działaniami proekologicznymi chcemy zachęcić naszych Pracowników i Klientów do dbania o środowisko oraz do minimalizacji negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Działanie: dbamy o środowisko naturalne poprzez segregację odpadów, utylizację elektrośmieci własnych oraz naszych Klientów. Ograniczamy zużycie energii elektrycznej, redukujemy papierową dokumentację do minimum – zmniejszamy ilość wydruków (e-faktury, e-dokumenty), korzystamy ze sprzętów o najwyższej klasie energetycznej.

Dążymy do cyklicznej organizacji kampanii proekologicznych i zbiórek charytatywnych (przy wykorzystaniu mediów społecznościowych):

  • zbiórka niezbędnych produktów dla wrocławskiego schroniska,
  • zbiórka niezbędnych produktów dla Eko Straży,
  • odbiór elektrośmieci od naszych Klientów,
  • coroczne zbieranie śmieci w lasach (Pracownicy oraz chętne osoby z poza organizacji).

Pracownicy

Cel: stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy dla Pracowników. Pracownicy są wizytówką firmy. Wierzymy, że relacje Pracodawca – Pracownik przekładają się pośrednio na wizerunek i postrzeganie firmy na zewnątrz. Ambitny i usatysfakcjonowany zespół jest najlepszą reklamą dla naszej organizacji.

Działanie: zapewnienie dobrych warunków pracy poprzez stabilne zatrudnienie, dostęp do bogatego pakietu socjalnego, odpowiedniego wyposażenia, możliwość zdalnej formy współpracy, inwestowanie w rozwój i szkolenia Pracowników. Umożliwienie rozwijania pasji również w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami na danym stanowisku pracy, a także budowanie marek osobistych poprzez udział w działalności edukacyjnej adresowanej do naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów. Organizowanie spotkań oraz spotkań integracyjnych dla Pracowników oraz ich rodzin.

Wsparcie społeczności lokalnej

Cel: zaangażowanie w inicjatywy charytatywne oraz działania ogólnie wspierające lokalną społeczność.

Działanie: propagowanie idei pomagania wśród Pracowników i Klientów. Nasi Pracownicy 1% swojego podatku przekazują na fundacje pomagające dzieciom. Firma natomiast wspiera lokalne fundacje charytatywne.

Nie unikamy podatków i płacimy je w Polsce, zasilając tym samym lokalny budżet. Jesteśmy aktywni na takich kanałach społecznościowych jak Facebook, czy Linkedin, gdzie dzielimy się ze społecznością naszymi wartościami, a także współpracujemy z firmami oraz eksponujemy firmy, które promują podobne idee.