Sieci i cyberbezpieczeństwo

Styk z internetem

Badanie ruchu oraz zagrożeń, dobór optymalnych rozwiązań wyskalowanych pod potrzeby klienta, dostawa i wdrażanie rozwiązań na brzeg sieci lokalnej. Modelowanie polityki bezpieczeństwa pod wymagania klienta. Wdrażanie mechanizmów wysokiej dostępności. Proaktywny monitoring urządzeń oraz zagrożeń.

Sieci LAN

Projektowanie, skalowanie, dostawa i wdrażanie urządzeń sieci LAN, bezpieczeństwo sieci komputerowych – systemy kontroli dostępu (NAC-Network Access Control) z elementami uwierzytelniania i wymuszania polityk bezpieczeństwa w sieci LAN.

Sieci WLAN

Projektowanie i symulacja pokrycia sieci WLAN z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu pomiarowego. Usługi site-survey – badanie propagacji sygnału w rzeczywistym środowisku z użyciem planowanych lub obecnych punktów dostępowych. Weryfikacja widma radiowego pod kątem występowania zakłóceń oraz obcych sieci WLAN. Diagnoza problemów zabezpieczenia transmisji danych i wdrażanie polityk bezpieczeństwa. Optymalizacja istniejących sieci WLAN.

Ochrona przed wyciekami informacji

Przegląd zbiorów informacji i projektowanie systemów DLP (Data Leak Protection). Planowanie i tworzenie polityk bezpieczeństwa, procedur operacyjnych oraz planów kryzysowych związanych z bezpieczeństwem informacji i danych gwarantujących zachowanie ciągłości biznesu. Wdrażanie rozwiązań, polityk i procedur ochrony przed wyciekami oraz prewencyjny monitoring ruchu w sieci Klienta.

Infrastruktura serwerowa

Wirtualizacja

Weryfikacja potrzeb biznesowych, projektowanie, dostarczanie, wdrażanie oraz usługi utrzymania środowisk wirtualizacyjnych w modelach określanych jako chmury prywatne, publiczne oraz rozwiązania hybrydowe.  Budowa chmur prywatnych w topologiach klasycznych (serwery, macierze, sieci SAN) jak i na platformach hiperkonwergentnych. Usługi obejmują swoim zakresem wszystkie etapy budowy środowisk, tj. przygotowanie serwerowni, sieć LAN infrastruktura serwerowa, macierze dyskowe, sieci SAN lub Software Defined Storage oraz platformy wirtualizacyjne.

Ciągłość biznesu

Analiza środowiska Klienta, projektowanie, dostarczanie, wdrażanie oraz usługi utrzymania systemów wykonywania kopii bezpieczeństwa (backupu i archiwizacji danych) z wykorzystaniem najnowszych narzędzi dostępnych na rynku zapewniających zabezpieczenie systemów fizycznych, wirtualnych oraz zlokalizowanych w chmurach publicznych. Rozwiązania umożliwiają integrację z magazynami danych takimi jak urządzenia deduplikujące, chmura publiczna, urządzenia taśmowe oraz dyskowe.

Dostępność usług

Analiza środowiska Klienta, projektowanie, dostarczanie, wdrażanie oraz usługi utrzymania platform wysokiej dostępności dla krytycznych aplikacji Klienta. Rozwiązania oparte na produktach komercyjnych jak również rozwiązaniach otwartych (Pacemaker) zaimplementowanych w systemach z rodziny Linux (RedHat, SuSe, CentOS, Debian).

Infrastruktura sprzętowa

Analiza środowiska Klienta, projektowanie, dostarczanie, wdrażanie oraz usługi utrzymania infrastruktury sprzętowej obejmującej swoim zakresem rozwiązania: serwery, systemy blade, macierze dyskowe, sieci SAN, urządzenia składujące dane, rozwiązania komponowalne oraz hiperkonwergentne, systemy operacyjne.

Droga do chmury

Migracja usług i systemów do chmury

Weryfikacja usług i systemów działających w oparciu o klasyczną infrastrukturę. Tworzenie Proof of Concept oraz Business Case pracy z infrastrukturą / usługami działającymi w chmurze. Skalowanie i przygotowanie infrastruktury wirtualnej lub usług w chmurze. Planowanie i budowa harmonogramów transparentnej migracji usług i systemów do chmury.

Zarządzanie infrastrukturą i usługami w chmurze

Zarządzanie pojemnością usług oraz kontrola kosztów i rozliczeń. Monitoring utylizacji usług. Uruchamianie nowych usług oraz zabezpieczanie transmisji danych. Zabezpieczanie i ochrona danych przetwarzanych w chmurze (w tym backup danych składowanych w chmurze). Zarządzanie i administracja systemami, usługami i aplikacjami.

Migracja usług pomiędzy usługodawcami

Przegląd usług pracujących w chmurze i porównanie warunków usług pomiędzy aktualnym a innymi dostawcami. Tworzenie Proof of Concept oraz Business Case migracji usług pomiędzy dostawcami. Planowanie harmonogramów transparentnej migracji usług i systemów pomiędzy dostawcami chmurowymi.

Helpdesk as a Service i utrzymanie środowisk informatycznych

Usługi administracji środowiskami i wsparcie użytkowników końcowych, w tym:

  • tworzenie i optymalizacja procesów związanych z pracą IT,
  • zarządzanie zamianami i incydentami w IT,
  • utrzymanie i administracja systemami, usługami i infrastrukturą IT,
  • wsparcie i serwis dla użytkowników końcowych oraz biznesu (Helpdesk as a Service),
Dowiedz się więcej na temat usługi HaaS