Polityka prywatności na stronie esvs.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do odpowiedzi na zapytania danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie przeglądając nasz serwis www.esvs.pl

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych www.esvs.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: ESVS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńska 32, 51-416 Wrocław, zarejestrowana w KRS: 0000685574, REGON: 367745661.

II. System ochrony danych osobowych

ESVS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zastosowała środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Najważniejsze założenia oraz elementy zastosowanego systemu ochrony danych osobowych:

 1. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i przez możliwie najkrótszy czas;

 2. Adres e-mail jest przechowywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili z odpowiedziami i są przekazywane wyłącznie producentom i dostawcom, z którymi współpracujemy (w zakresie rejestracji projektów u producentów lub tworzenia kont w systemach serwisowych).

 3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, co daje gwarancję ich bezpieczeństwa. ESVS Sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klienta osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem świadczenia usług informatycznych, tylko w ramach wyrażonej zgody.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

Formularz kontaktowy

W trakcie wysyłki zapytania prosimy o podanie danych niezbędnych do jego wysyłki ze formularza kontaktowego serwisu www.esvs.pl,

W trakcie korzystania z formularza prosimy o:

 1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wiadomości do kogo skierować odpowiedź;

 2. Nazwę firmy – niezbędne nam do wiadomości do kogo skierować odpowiedź;

 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z odpowiedzią;

 4. treści zapytania.

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i które nie mają znaczenia z punktu widzenia odpowiedzi na zapytanie lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.esvs.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta www.esvs.pl.

W ramach używania strony internetowej o adresie www.esvs.pl zastosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Dodatkowo podczas używania serwisu www.esvs.pl tworzone są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach www.esvs.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach www.esvs.pl;

 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych www.esvs.pl;

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu www.esvs.pl;

 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.esvs.pl nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu www.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.esvs.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

www.esvs.pl (cookies)

www.esvs.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.esvs.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.esvs.pl do Twoich potrzeb.

www.esvs.pl wykorzystuje cookies do:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

V. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, www.esvs.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VI. Zmiana polityki prywatności www.esvs.pl

www.esvs.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.esvs.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://www.esvs.pl/polityka-prywatnosci

VII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 3. dostępu do danych osobowych;

 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

 5. przenoszenia danych osobowych;

 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

VIII. Kontakt

www.esvs.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail biuro@esvs.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt e-mail biuro@esvs.pl lub pod numerem tel. +48 71 700 04 78.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

ESVS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńska 32, 51-416 Wrocław, zarejestrowana w KRS: 0000685574, REGON: 367745661.